För brandsäkert byggande

Sewatek tillverkar sedan 1989 högklassiga brandavskiljande färdig-brandgenomföringar för byggnadsindustrin. I tillägg till vår egen tillverkning säljer vi också genomföringar för skyddsrum och andra produkter till brandtätning, vilket har gjort oss en mångsidig aktör inom passivt brandskydd.

En industriellt tillverkad brandgenomföring erbjuder en mängd fördelar för alla deltagarna i byggnadsprojektet. Den på förhand tillverkade genomföringen sparar tid, utgifter och möda. Man kan glömma utrymmesreservationer både i golv och väggar. Varken brandstoppspecialist eller gjutning på efterhand behövs.

Alla våra produkter är ETA-godkända och CE-märkta.

Sewatek-läpiviennit suunnitteluohjelmissa: