Sewatek tillverkar sedan 1989 högklassiga brandavskiljande färdig-brandgenomföringar för byggnadsindustrin. I tillägg till vår egen tillverkning säljer vi också genomföringar för skyddsrum och andra produkter till brandtätning.

En industriellt tillverkad brandgenomföring erbjuder en mängd fördelar för alla deltagarna i byggnadsprojektet. Den på förhand tillverkade genomföringen sparar tid, utgifter och möda. Man kan glömma utrymmesreservationer både i golv och väggar. Varken brandstoppspecialist eller gjutning på efterhand behövs.

Alla våra produkter är ETA-godkända och CE-märkta.

Sewatek-läpiviennit suunnitteluohjelmissa: