Aktuellt

Eld & Vatten till återförsäljare av Sewatek-produkter

EOV Sverige AB har börjat som återförsäljare till Sewatek-produkter. EOV Sverige AB är en månsidig och sakkunnig expert inom passivt brandskydd och Sewatek-genomföringar och andra brandtätningsprodukter passar bra i dess sortiment.

EOV har kontor i Stenungsund och i Stockholm.

Du hittar kontaktuppgifter: www.eldochvatten.com

Brandmanschetter på rea

Sewatek förnyar lite sitt produktsortiment för brandtätning och därför är alla ZZ-brandmanschetter (rörstrypare) på rea. http://sewatek.se/tuote/brandmanschett

Fråga gärna efter en offert!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tillönskar alla våra kunder och samarbetspartners en fröjdefull jul och ett framgongsrikt nytt år. Vi betjänar normalt under juletid och årskiftet.

Brandskydd 2017 kommer - är du redan med?

Brandskydd 2017 ordnas i Stockholm den 8-9 november. Brandskydd är ett etablerat forum i brandskyddsbranschen och en mötesplats där du får möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter. Sewatek har en monter (nr. 17) där.

Läs mer och anmäla dig www.brandskydd2017.se

Du som är med, välkommen att besöka på vår utställningsplats!

Sewatek med på seminarium om träbyggande och på Brandskydd 2017

Under hösten 2017 kan du träffa oss t.ex. på Svenskt Trä's seminarium i Malmö den 18 oktober och på Brandskydd 2017 i Stockholm 8-9 november.

Välkommen att bekanta dig med våra produkter!

Sewatek-produkter nu på ProdLib också på svenska

Sewatek-produkter och alla produktinformation finns nu på ProdLib-produktbiblioteket också på svenska. ProdLib-programmet är gratis för användare och AutoCAD-, AutoCAD LT-, Revit- and ArchiCAD-kombatibelt. Ladda ner programmet och ta Sewatek-biblioteket i bruk!

https://www.prodlib.com/

Pågående produkttestningar

Vår produktutveckling är kontinuerlig och därför måste vi testa våra produkter ofta. Just nu i november och december har vi några brandtekniska och lufttäthet-testningar i VTT's laboratorium, men de påverkar inte vår leveransförmåga.