Brandmanschett

En produkt för plaströr (t.ex. avloppsrör). Kan monteras även i efterhand. Storlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. I bjälklag räcker det till bara med en manschett.En produkt för plaströr (t.ex. avloppsrör). Kan monteras även i efterhand. Storlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. I bjälklag räcker det till bara med en manschett.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med svenska Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassificerade.

Roxtec UG -produkter använder man mest under jorden när det finns risk för vattenläckor bredvid genomgående rör eller kablar.

Brandmanchett eller "brandstrypare" är en produkt som kan monteras även i efterhand. Lämpar sig för plaströr både i golv och vägg. Möjliga rörstorlekar Ø32 mm, Ø40 mm, Ø50-110 mm, Ø125-160 mm. Brandklass oftast EI120.

I väggar behöver man manschetter i båda sidor av vägg, i golvet räcker det till med en manschett. Godkännt för de mesta plastmaterialen. Användas oftast för platsavloppsrör.

Ladda ner