D-serien för avloppsrör

Packat i ett behändigt skyddshölje/monteringshölje. Kan monteras i ett 140 mm hål före installationen av avloppsröret eller tillika. Vid nybyggnad kan monteringen göras även före gjutning. Packat i ett behändigt skyddshölje/monteringshölje. Kan monteras i ett 140 mm hål före installationen av avloppsröret eller tillika. Vid nybyggnad kan monteringen göras även före gjutning.

Eftermonterad genomföring

Sewateks brandavskiljningar i D-serien är i huvudsak färdiga brandgenomföringar för existerande konstruktioner, och därför kallas de ofta sanerings- eller eftermonterade genomföringar. Produkten är lämplig för både sten- och massivträ konstruktion.

De finns två olika modeller av D-seriens avloppsgenomföring. Den ena installeras före installationen av avloppsröret och den andra runt röret efter installationen. D-seriens avloppsgenomföring lämpar sig för 75 och 110mm PP- och Fe-rör.

Godkännande

Produkten har brandklass i stenkonstruktion EI120, och i massivträkonstruktion EI60. Mer detaljerad information om brandklasserna i vårt ETA-dokument (12/0045) och (15/0411). Med produkten fås även en bra ljud- och lufttäthet.

Efterjobb

Efter montering räcker kittning av strömningsröret/kabelroten med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVSE-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut.

Teknisk data

Färdiga genomföringsbilder och markeringsdetaljer finns att kopiera via Sewatek-genomföringar, markering och dimensioner -dokument eller genom att tillägga dem via gratis ProdLib-biblioteket.

Av produktnamnet framgår hur stort hålet ska vara. Till exempel D140 behöver ett 140 mm hål. 

Sewatek -avloppsgenomföringen innehåller brandband, cellgummi samt monteringsflänsar.

D140

Packat i ett behändigt skyddshölje/monteringshölje. Kan monteras i ett 140 mm hål före installationen av avloppsröret eller tillika. Vid nybyggnad kan monteringen göras även före gjutning. Se till att betong, spackel eller avrinnande vatten inte kommer in i genomföringsröret.

D140 -avloppsgenomföring
D140 i massivträ

D105X och D140X

X-genomföringarna skiljer sig från de andra genomföringarna inom D-serien på det sättet att de sätts ihop på platsen, installationen är väldigt enkel. D105X behöver ett 105 mm hål och möjliggör genomföring av ett 75 mm avloppsrör. D140X behöver ett 140 mm hål och möjliggör genomföring av ett 110 mm avloppsrör.

D105X / D140X -avloppsgenomföring

Ladda ner