Plattbärlag

Genomföringen av Sewatek H-serien för plattbärlag monteras på plattbärlag innan kompletterande armering och pågjutning. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.Genomföringen av Sewatek H-serien för plattbärlag monteras på plattbärlag innan kompletterande armering och pågjutning. En färdig brandgenomföring är ett säkert och enkelt sätt att ta hand om brandtäthet av värmerörsgenomföringar.

Sewatek-brandgenomföringen för plattbärlag monteras på plattbärlag innan pågjutningen. Arbetet går ännu smidigare om man fäster genomföringen innan kompletterande armering.

Genomföringarna är avsedda för värmeledningspar. De levereras som monteringsfärdiga paket (Sewatek-genomföringsrören har en plugg i varje ända). I platsgjutningsstödets stomme ryms strömningsrören till ca 42 mm (DN32). Större Sewatek-genomföringsrör levereras utan platsgjutningsstöd. Det c/c-måttet mellan rör i stödet är 60 mm.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för flera rör eller kablar. R UG -genomföring består av en ram och de Roxtec-tätningsmoduler (RM U) som ska monteras i ramen.  

Ladda ner