Modulgenomföring för golv

En valvgenomföring att användas tex. vid platsgjuten valv. Modulerna kan kopplas ihop för att få olika c/c mått. Modulen möjliggör strömningsrör upptill tom. 90mm storlek.En valvgenomföring att användas tex. vid platsgjuten valv. Modulerna kan kopplas ihop för att få olika c/c mått. Modulen möjliggör strömningsrör upptill tom. 90mm storlek.

Valvgenomföringen kan installeras på gjutformen. Under genomföringsmodulen finns ca. 55 mm utrymme för armering och eventuellt annat byggmaterial.

Genomföringsmodulen kan användas för t. ex. värmeledningsstigare eller vattenrör. Modulerna kan kopplas ihop. Modulgenomföringsstommarna har följande önskat mått mellan rör från mitten till mitten, 105, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm. Modulerna kan levereras färdigt ihopmonterade i önskat omfång/storlekar på rörgenomföringen. (Sewatek genomföringarna levereras med gummiplugg i båda ändorna.)

I modulgenomföringen kan strömningsrörets max. diameter vara ca. 90 mm (DN80).

Vi rekommenderar vid fastsättning av våra genomföringar att använda aluminiumspikar som fås via oss. Aluminiumspikarna har tre fördelar. De avlöser inte rostfläckar i gjutningen, man får dem lätt av vid behov samt de river inte sönder gjutformen som skruven.