Roxtec R UG

En mångsidig genomföring för flera kablar och rör under jorden.En mångsidig genomföring för flera kablar och rör under jorden.

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassificerade.

Roxtec UG -produkter använder man mest under jorden när det finns risk för vattenläckor bredvid genomgående rör eller kablar.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för flera rör eller kablar. R UG -genomföring består av en ram och de Roxtec-tätningsmoduler (RM U) som ska monteras i ramen.  

Ladda ner