Brandskydd 2017 kommer - är du redan med?

13
.
10
.
2017

Brandskydd 2017 ordnas i Stockholm den 8-9 november. Brandskydd är ett etablerat forum i brandskyddsbranschen och en mötesplats där du får möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter. Sewatek har en monter (nr. 17) där.

Läs mer och anmäla dig http://www.brandskydd2017.se/

Du som är med, välkommen att besöka på vår utställningsplats!