Brandskydd 2017 kommer - är du redan med?

13
.
10
.
2017

Brandskydd 2017 ordnas i Stockholm den 8-9 november. Brandskydd är ett etablerat forum i brandskyddsbranschen och en mötesplats där du får möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter. Sewatek har en monter (nr. 17) där.

Läs mer och anmäla dig www.brandskydd2017.se

Du som är med, välkommen att besöka på vår utställningsplats!