D-serien för avloppsrör

D-seriens avloppsgenomföringar installeras in i konstruktion, antingen vid gjutning eller i ett hål.

  • Utrymmes- och kostndaseffektivt val för avloppsrör av plast
  • Testad också för flera dB-rör i betong- och massivtträkonstruktioner
  • Produktstorlekar för rör Ø50, 75 och 110 mm

Genomföring för avloppsrör av plast (vägg och bjälklag)

Sewatek genomföringar i D-serien är i huvudsak färdiga brandgenomföringar för existerande konstruktioner, och därför kallas de ofta renoverings- eller eftermonterade genomföringar. Produkten är lämplig för både betong- och massivträkonstruktion.

För större avloppsrör av plast använder man Sewatek D105- och D140-genomföringar. Oftast monteras genomföringen före installationen av avloppsröret, men kan monteras också vid gjutning, om man har avloppsrör inne i genomföringen. D-seriens avloppsgenomföring lämpar sig för 75 och 110mm Polypropenrör (och också för gjutjärnsrör). Om du har redan avloppsrör på plats, välj istället en brandmanschett. Produkten har testat också för sk. decibel-rör (Uponor Decibel, Geberit Silent Pro, Geberit Silent-dB20, Poloplast Polo-Kal, Wavin SiTech+, Wavin AS+).

Godkännande

Produkten har brandklass i betongkonstruktion EI120, och i massivträkonstruktion EI60. Mer detaljerad information om brandklasserna hittar man från våra detaljritningar. Med produkten fås även en bra ljud- och lufttäthet.

Efterjobb

Efter montering räcker kittning av avloppsrörs rot med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVS-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut.

Teknisk data

Färdiga genomföringsbilder och markeringsdetaljer finns att kopiera via Sewatek-genomföringar, markering och dimensioner -dokument eller genom att tillägga dem via gratis ProdLib-biblioteket.

Genomföring D80/D105/D140

  • Ett avloppsrör av 50 mm behöver genomföringen D80 som kräver ett hål av 80 mm.
  • Ett avloppsrör av 75 mm behöver genomföringen D105 som kräver ett hål av 105 mm.
  • Ett avloppsrör av 110 mm behöver genomföringen D140 som kräver ett hål av 140 mm.

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045 i betong, ETA-15/0411 i massivträ
Konstruktion
Betong, lättbetong, tegel, massivt trä (CLT/LVL ). Betongväggens täthet minst 450 kg/m³ och tjocklek minst 100 mm, betongbjälklag minst 850 kg/m³ och tjocklek 150 mm, tjocklek av massivt trä minst 80 mm
Genomgående rör
Avloppsrör av plast (eller gjutjärn) Ø50, 75 eller 110 mm. Testade dB-rör: Uponor HTP, Uponor Decibel, Geberit Silent Pro, Geberit Silent dB20, Geberit Silent PP, Poloplast Polo-Kal, Wavin SiTech+ och Wavin Asto.
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
I betongkonstruktion EI 120 och i massivt träkonstruktion EI 60
Luftljudsisolering
Påverkning < -2 dB
Andra klassifikationer
BVB, M1, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information