D2-serien i betongvägg

Brandgenomföringar i serien D2 består av Sewatek-genomföringsrör samt ändstycken med svällande brandband. Produkten lämpar sig till betong- och skivväggar och är enkelt att installeras.

  • för befintliga väggar av betong, lättbetong, tegel eller skiv med trästommar
  • fungerar också som reservation samt brandtätning inom byggnadstid
  • för olika typ av rör och kablar, i betong som bäst för plaströr och kabelbuntar

D2-seriens brandgenomföringar i betongkonstruktioner

Sewatek D2-seriens brandgenomföringar är avsedda för befintliga konstruktioner. Till exempel vid stambyte passar de utmärkt för plaströr samt kablar. Produkter fungerar också som brandavskiljande reservationer och som tillfälliga brandtätningar.

‍D2-serien

Håldimension hittar man redan från produktens namn. Till exempel D2-40 kräver Ø40 (-43) mm hål.

Teknisk information

Lämpliga konstruktioner
Skivvägg med stommar, betong, lättbetong, tegel.
ETA-bedömning och CE-märkning
ETA-12/0045, uppdat. 18.3.2020
Genomgående teknik
Plaströr (också rör i rör), kablar, plaströr- och kabelbuntar, metalrör, kompositrör
Brandklass
Varierar enligt konstruktionen och genomgående tekniken mellan EI 30 - EI 120
Luftljudsisolering
Påverkning< -2 dB
Lufttäthet
Läckage n₅₀ = 0,00 l/min
Produktstorlekar
D2-40; D2-60; D2-75 och D2-90
Andra klassifikationer
M1, BVB, kompatibel med miljömärke Svanen

Fråga för mer information