Brandmanschetter

En brandmanschett som är också känd som brandstrypare är en traditionell lösning för brandskydd vid plaströr. Den innehåller brandband som sväller vid värme, stryper platsrör och fyller hålet om palströret smälter bort.

Manschetten fästas och tätas mot den brandavskiljande byggnadsdelen.

Produkter

Läs mer om brandmanschetter.

Kontakta oss