Vad är en brandavskiljande genomföring?

Med brandtätningsprodukter får man genomföringar att uppfylla kraven om brandklass. 

Brandklass

Brandklassen beskriver hur många minuter en byggnad tål brand. Det avgörande är tätheten (E) och isoleringsförmågan (I). Till exempel brandklasskravet EI60 betyder att en konstruktion ska hålla sig tät och isolera mot hetta i 60 minuter. Brandklasskravet gör sig gällande när en konstruktion måste vara brandavskiljande. 

Brandavdelning

En brandavdelning är ett brandisolerat utrymme som tål brand i minst den tid som bestäms av brandklassen. Till exempel i ett flervåningshus utgör varje lägenhet en egen brandavdelning. När man till exempel drar elledningar eller vattenrör genom en vägg från en brandavdelning till en annan bör man täta ledningarnas och rörens genomföringar så att de motsvarar väggens brandklass. Ett sådant genomföringsställe måste ha brandavskiljning. 

Brandavskiljning

En brandavskiljning gör att genomföringen får en brandklass som motsvarar resten av konstruktionens. Sewatek-genomföringarna är färdigt utrustade med brandavskiljningsegenskap, och därför behövs ingen separat brandtätning. Kom ändå alltid ihåg att kolla Sewatek-genomföringars brandklasser – de varierar nämligen bl.a. beroende på strömningsrörets material och diameter.

Brandtätningar för byggande – brett produktsortiment och skräddasydda brandtätningslösningar för byggande

Läs mer

Tjänster & produkter – Se upp vårt produktsortiment och hur vi kan hjälpa dig

Se upp vårt produktsortiment

För vem?

Kolla hur vi kan erbjuda er precis de brandtätningslösningarna som ni behöver.