FAQ

Vad är Sewatek-genomföringar avsedda för?

Sewatek-genomföringar fungerar som brandgenomföringar för rör och kablar utan behov av särskild brandtätning.

Är Sewatek-genomföringarna godkända?

De produkter som vi tillverkar och säljer är ETA-godkända. Kom ändå alltid ihåg att kolla brandklasserna för varje rör och kabel samt konstruktionerna.

Är Sewatek-genomföringarna CE-märkta?

De är CE-märkta fastän brandavskiljningsprodukter egentligen inte behöver vara det.

Vem får installera Sewatek-genomföringar?

Sewatek-genomföringar installeras av byggnads- och VVSE-entreprenörer och elementfabriksfolk – för saneringsprodukters del även diamantborrare och speciella brandavskiljningsinstallatörer. Det finns inga egentliga kompetenskrav. Vi vill att den som gör det ska vara omsorgsfull och insatt i anvisningarna. För installatörer som sysslar mera regelbundet med brandtätningar rekommenderar vi varmt en utbildning för certifikat för brandtätningsinstallatörer* (i Finland). Sewatek ordnar även produktutbildning som duger för att upprätthålla certifikatet.

Kan en Sewatek-genomföring fatta eld?

De flesta av våra produktdelar kan säkert fatta eld eller åtminstone smälta, men det hindrar inte våra produkter från att fungera som brandavskiljning. I en brand hinner våra produkter i alla fall inte bli så förstörda under den tid de ska hålla enligt brandklassen att de skulle ge efter. Vid eldprov har brandklassen nästan aldrig begränsats av en genomförings hållbarhet i sig – problemet har oftast varit att strömningsröret eller kabeln som förts igenom har överhettats.

Har Sewatek genomföringar för skyddsrum?

Javisst, men Sewatek-produkterna har inte testats eller godkänts för detta ändamål. Vi förmedlar Roxtec-genomföringar som passar t. ex. för skyddsrum.

Ska Sewatek-genomföringar kittas med brandmassa?

Separat brandtätning behövs inte. Akrylmassa räcker för att eftertäta roten av strömningsröret eller kabeln. Med eftertätning undviker man att lukt och ljud går igenom, det lönar sig alltså absolut att eftertäta båda ändarna av en genomföring.

Kan man lämna en Sewatek-genomföring i konstruktionen som en tomursparing för att eventuellt använda den senare?

Det kan man, men det finns skillnader mellan olika produkter. Alla genomföringar kan lämnas om det hål som blir oanvänt tätas med en bit rör eller kabel av lämplig storlek samt eftertätas med akrylmassa. D42/D62/D92 genomföringarna som i första hand är avsedda för sanering kan lämnas helt tomma om man stänger genomföringen med en gummiplugg från Sewatek (lämpar sig alltså även som brandavskiljning under byggandet före rörläggningen).

Jag är inte säker på om era basprodukter lämpar sig för mitt behov. Är det möjligt att göra någon sorts variationer av dem?

Ring eller skicka ett meddelande, så kollar vi läget. Under årens lopp har vi levererat genomföringar till många ställen där man underligt nog egentligen inte alltid ens har behövt någon brandavskiljning. Dessutom är det ofta möjligt att bearbeta stommar i basprodukter utan att produkternas godkännanden eller brandklasser förändras av det.

Brandtätningar för byggande – brett produktsortiment och skräddasydda brandtätningslösningar för byggande

Läs mer

Tjänster & produkter – Se upp vårt produktsortiment och hur vi kan hjälpa dig

Se upp vårt produktsortiment

För vem?

Kolla hur vi kan erbjuda er precis de brandtätningslösningarna som ni behöver.