Brandtätning för avloppsrör

Genomföringar i Sewatek D-serien är färdiggenomföringar som kan monteras in i befintliga konstruktioner. Vissa produkter i D-serien passar bäst för konstuktioner av massivt trä, men D80, D105 och D140 är ett utmärtk val för avloppsrör av plast också i betongkonstruktioner.

D-seriens avloppsgenomföringar

Prdukten består av gummitätningar och brandband vilka är inne i ett plastskal. Brandband sväller vid värme och stryper plaströret när det börjar smälta. Produkten fungerar alltså liksom en brandmanschett eller brandtejp, men är snabbare och enklare att installera. Det finns produkter för Ø50, 75 och 110 mm avloppsrör. Produkten är testad också för flera tjockare dB-rör.

Användning

Avloppsgenomföringar installeras in i ett borrat hål av rätt dimension i massivt trä eller i betong eller vid gjutning. När genomföringen ligger in i konstruktionen sparar man utrymme t. ex. nedanför ett bjälklag. Produkterna kan installeras både i väggar och bjälklag. Produkten är enkelt att installera samtidigt eller innan rör och därför passar det utmärkt för VVS-montör eller byggnadsentreprenör samt för olika badrumsmoduler och VVSE-kassetter.

Produkter

Läs mer om D-seriens brandgenomföringar för avloppsrör.

Kontakta oss