Sewatek – tillväxt trots pandemin

År 2021 har varit lärorikt och intressant på många olika sätt, men framför allt har det varit framgångsrikt för Sewatek. Det verkar så, att trots det andra året av det globala undantagstillståndet håller sig en variabel oförändrad – vi på Sewatek fortsätter att växa. Vi skulle förstås vilja ta hela äran av tillväxten själva, men … Läs mer

Brandsäkerheten i trähöghus kräver nytt tänkande även vid brandtätningen

Puukerrostalo As Oy Seinäjoen Mäihä ilmasta

Industriellt träbyggande har blivit allt vanligare under de senaste åren och den här trenden verkar inte vända. Det här innebär att flera lösningar som redan är beprövade och testade i betongkonstruktioner, behöver planeras om för att kunna passa i träbyggnad. Detta gäller inte minst när man pratar om brandtätning och brandtätningsprodukter. Vad krävs egentligen av … Läs mer

Brandtäta med prefab-genomföringar

Prefabriceringsgraden inom byggbranschen ökar hela tiden när branschen siktar på att öka konkurrenskraften och effektivisera byggprocesser. Brandtätning är en liten men ytterst viktig del av byggandet och gynnas på samma sätt av prefabricering som andra byggmoment. Att utföra brandtätning av rör och kabelgenomföringar med prefabricerade brandgenomföringar ger en betydande nytta till alla parter i byggandet. … Läs mer

Sewatek underlättar brandtätning vid renovering

Beroende på om det är fråga om nyproduktion eller en renovering, så finns det stora skillnader mellan projektering och byggmetoder. Oftast är riskerna större vid ombyggnad än när det handlar om nyproduktion, eftersom tidsschemat ofta är mer tajt, överraskningar kan visa sig i konstruktionen samt att bakslagen är svåra att förutspå. Vi på Sewatek har … Läs mer